Žurnalas „Buitis“
Žurnalas „Kooperatininkas“
Žurnalas „Mokslas ir technika“
Žurnalas „Tarybinė moteris“
Žurnalas „Statyba ir architektūra“
Žurnalas „Sparnai“
Buitis
Žurnalas
„Buitis“

„Buitis“ – iliustruotas mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1968 m. iki 1995 m. Vilniuje. Iki 1990 m. buvo Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos mėnesinis biuletenis. Analizavo kasdienines buities problemas, propagavo lietuvių papročius, tradicijas, amatus, aprangą, švenčių apeigas.
Tiražas: 1968 m. – 15 000 egz., 1988 m. – 87 500 egz.,
1995 m. – 2000 egz.

1969-08 01
1969 m. Nr. 8
1969-08 02
1969 m. Nr. 8
1970-01 01
1970 m. Nr. 1
1970-01 02
1970 m. Nr. 1
1970-02 01
1970 m. Nr. 2
1970-02 02
1970 m. Nr. 2
1970-03 01
1970 m. Nr. 3
1970-03 02
1970 m. Nr. 3
1970-03 03
1970 m. Nr. 3
1970-04 01
1970 m. Nr. 4
1970-08 01
1970 m. Nr. 8
1970-10 01
1970 m. Nr. 10
1970-10 02
1970 m. Nr. 10
1970-11 01
1970 m. Nr. 11
1970-12 01
1970 m. Nr. 12
1970-12 02
1970 m. Nr. 12
previous arrow
next arrow
Kooperatininkas
Žurnalas
„Kooperatininkas“

„Kooperatininkas“ – mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1963 m. iki 1995 m. Vilniuje. 1963–1990 m. buvo leidžiamas kaip Lietkoopsąjungos informacinis leidinys. Rašė vartotojų kooperacijos įstaigų veiklos, prekybos organizavimo, prekybininkų darbo ir gyvenimo temomis.
Tiražas: 1963 m. – 10 000 egz., 1989 m. – 59 200 egz.,
1993 m. – 5500 egz., 1995 m. – 1000 egz.

1969-02 01
1969 m. Nr. 2
1969-08 02
1969 m. Nr. 2
1969-02 03
1969 m. Nr. 2
1969-04 01
1969 m. Nr. 4
1969-04 02
1969 m. Nr. 4
1969-04 03
1969 m. Nr. 4
1969-04 04
1969 m. Nr. 4
1969-06 01
1969 m. Nr. 6
1969-07 01
1969 m. Nr. 7
1969-07 02
1969 m. Nr. 7
1969-07 03
1969 m. Nr. 7
1969-09 01
1969 m. Nr. 9
1969-09 02
1969 m. Nr. 9
previous arrow
next arrow
Mokslas ir technika
Žurnalas
„Mokslas ir technika“

„Mokslas ir technika“ – Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1959–1962 m. Kaune, 1962–2016 m. Vilniuje. Rašė apie įvairių ūkio sričių problemas, pristatė Lietuvos ir pasaulio mokslo, technikos, kompiuterijos, ryšių, transporto, energetikos, verslo ir kitas naujienas.
Tiražas: 1959 m. – 4000 egz., 1981 m. – 35 100 egz.,
2008 m. – 2400 egz.

1960-01 01
1960 m. Nr. 1
1960-01 02
1960 m. Nr. 1
1960-04 01
1960 m. Nr. 4
1960-04 02
1960 m. Nr. 4
1963-01 01
1963 m. Nr. 1
1963-01 02
1963 m. Nr. 1
1963-01 03
1963 m. Nr. 1
1963-02 01
1963 m. Nr. 2
1963-03 01
1963 m. Nr. 3
1963-04 01
1963 m. Nr. 4
1963-04 02
1963 m. Nr. 4
1963-06 01
1963 m. Nr. 6
1965-06 01
1965 m. Nr. 6
1965-06 02
1965 m. Nr. 6
1965-07 01
1965 m. Nr. 7
1965-08 01
1965 m. Nr. 8
1965-08 02
1965 m. Nr. 8
1965-08 03
1965 m. Nr. 8
1979-07 01
1979 m. Nr. 1
1979-07 02
1979 m. Nr. 7
1979-07 03
1979 m. Nr. 7
1988-01 01
1988 m. Nr. 1
1988-01 02
1988 m. Nr. 1
1988-01 03
1988 m. Nr. 1
1988-02 01
1988 m. Nr. 2
1988-02 02
1988 m. Nr. 2
1988-03 01
1988 m. Nr. 3
1988-09 01
1988 m. Nr. 9
1988-09 02
1988 m. Nr. 9
1988-09 03
1988 m. Nr. 9
1988-09 04
1988 m. Nr. 9
previous arrow
next arrow
Tarybinė moteris
Žurnalas
„Tarybinė moteris“

Žurnalas „Tarybinė moteris“ ėjo nuo 1952 m. iki 1989 m. Vilniuje. LKP CK laikraščių ir žurnalų leidykla politinį-visuomeninį ir literatūrinį žurnalą leido lietuvių ir lenkų kalbomis. Žurnale buvo rašoma apie moters vaidmenį ideologizuotoje komunistinėje visuomenėje, apie moters problemas šiuolaikinėje šeimoje, apie iškilias asmenybes, literatūrą, sveikatą, madą, laisvalaikį, buitį ir kitus dalykus.
Tiražas: 1962 m. – 180 000 egz., 1981 m. – 450 400 egz., 1989 m. – 570 500 egz.

1955-07 01
1955 m. Nr. 7
1955-10 01
1955 m. Nr. 10
1955-11 01
1955 m. Nr. 11
1956-01 01
1956 m. Nr. 1
1956-02 01
1956 m. Nr. 2
1956-03 01
1956 m. Nr. 3
1958-02 01
1958 m. Nr. 2
1958-04 01
1958 m. Nr. 4
1958-10 01
1958 m. Nr. 10
previous arrow
next arrow
Statyba ir architektura
Žurnalas
„Statyba ir architektūra“

Žurnalas „Statyba ir architektūra“ pradėjo eiti nuo 1957 m. Vilniuje. 1957 m. pirmieji du numeriai išėjo pavadinimu „Techninis biuletenis“, nuo trečio numerio vadinosi „Statyba ir architektūra“. Iki 1990 m. nr. 4 . žurnalas ėjo kaip Lietuvos SSR valstybinio statybos reikalų komiteto, Statybos ir statybinių medžiagų pramonės darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto mėnesinis mokslinis-teorinis ir gamybinis-techninis leidinys. Žurnale buvo rašoma apie ideologizuotos komunistinės visuomenės tikslus ir planus, apie architektūrą, statybą, butus, namus, sodybas, gyvenvietes ir kitus dalykus. Tiražas: 1957 m. – 1000 egz., 1987 m. – 13 000 egz.

1979-01 01
1979 m. Nr. 1
1979-01 02
1979 m. Nr. 1
1979-02 01
1979 m. Nr. 2
1979-03 01
1979 m. Nr. 3
1979-04 01
1979 m. Nr. 4
1979-04 02
1979 m. Nr. 4
1979-05 01
1979 m. Nr. 5
1979-06 01
1979 m. Nr. 6
1979-06 02
1979 m. Nr. 6
1979-07 01
1979 m. Nr. 7
1979-08 01
1979 m. Nr. 8
1979-09 01
1979 m. Nr. 9
1979-10 01
1979 m. Nr. 10
1981-01 01
1981 m. Nr. 1
1981-03 01
1981 m. Nr. 3
1981-04 01
1981 m. Nr. 4
1981-05 01
1981 m. Nr. 5
1982-04 01
1982 m. Nr. 4
1982-06 01
1982 m. Nr. 6
1982-06 02
1982 m. Nr. 6
1984-01 01
1984 m. Nr. 1
1984-01 02
1984 m. Nr. 1
previous arrow
next arrow
Sparnai
Žurnalas
„Sparnai“

Žurnalas „Sparnai“ ėjo nuo 1969 iki 1990 m. Siekdama plačiau skleisti sukauptą patirtį, LSSR aviacijos sporto federacija 1968 m. gruodžio mėn. išleido vienkartinį informacinį 64 puslapių leidinį „Sparnai“.

Jame rašyta apie aviacijos sporto plėtrą, aviacijos istoriją, klubų ir būrelių veiklą, sporto varžybas. Leidinys „Sparnai“ išleistas 30 000 tiražu ir greitai išplatintas. Paskatinta sėkmės, LSSR aviacijos sporto federacija ėmėsi iniciatyvos leisti leidinį „Sparnai“ keturis kartus per metus.

Žurnale buvo siekiama pateikti naujienas iš aviacijos sporto klubų gyvenimo, varžybų, rekomendacijas modeliuotojams, aviacijos ir kosmoso naujoves ir daug aktualios informacijos sportininkams. Žurnale atsirado nuolatiniai skyriai sklandytojams, parašiutininkams, aviamodeliuotojams. Kuriuose pateikiami teoriniai klausimai, perteikiamas sporto meistrų patyrimas, metodika, naujų konstrukcijų aprašymai.
Tiražas: 1969–1970 m. – 7 500 egz., 1971–1977 m. –
nuo 36 000 iki 40 000 egz., 1978–1982 m. – nuo 37 000 iki 39 000 egz., 1983–1989 m. – nuo 18 000 iki 23 000 egz.

1969
„Sparnai“, 1969 m.
1969-02 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 2
1969-02 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 2
1969-03 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-03 02
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-03 03
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-03 04
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-04 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 4
1969-04 02
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 4
1970-01 01
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 1
1970-02 01
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 2
1970-02 02
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 2
1970-03 01
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 3
1971-01 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 1
1971-01 02
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 1
1971-01 03
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 1
1971-02 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 2
1971-03 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 3
1971-03 02
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 3
1971-04 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 4
1971-04 02
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 4
1972-04 01
„Sparnai“, 1972 m. Nr. 4
1972-04 02
„Sparnai“, 1972 m. Nr. 4
1972-01 01
„Sparnai“, 1972 m. Nr. 1
1973-01 01
„Sparnai“, 1973 m. Nr. 1
1973-01 02
„Sparnai“, 1973 m. Nr. 1
1973-03 01
„Sparnai“, 1973 m. Nr. 3
1974-02 01
„Sparnai“, 1974 m. Nr. 2
1974-04 01
„Sparnai“, 1974 m. Nr. 4
1975-01 01
„Sparnai“, 1975 m. Nr. 1
1975-02 01
„Sparnai“, 1975 m. Nr. 2
1982-03 01
„Sparnai“, 1982 m. Nr. 3
1983-03 01
„Sparnai“, 1983 m. Nr. 3
1985-01 01
„Sparnai“, 1985 m. Nr. 1
1986-03 01
„Sparnai“, 1986 m. Nr. 3
1988-02 01
„Sparnai“, 1988 m. Nr. 2
1988-02 02
„Sparnai“, 1988 m. Nr. 2
previous arrow
next arrow