Virtuali paroda
„PIRMASIS MASINIS LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIMAS“
1941 m. birželio 14–19 d.

LGGRTC
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Tomsko srityje

Tomsko srityjeTomsko srityje

Tomsko sritį ešelonai su tremtiniais iš Lietuvos pasiekė 1941 m. liepos mėn. Atitremta apie 1300 tremtinių. Daugiausia jų apgyvendinta Tomsko srities Parbigo (614 žmonių), Bakčiaro (348 žmonės) rajonuose; kiek daugiau nei po šimtą – Čiajos, Krivošeino rajonuose, po kelias šeimas – Asino ir kt. rajonuose. Tremtiniai dirbo miško pramonės ūkiuose, tarybiniuose ūkiuose ir artelėse.
0
Suimta tremtyje
0
Bėgo iš tremties
0
Mirė tremties vietoje
0
Sugrįžo iš tremties
8/7 antradienis. Mūsų likimas neaiškus. Būktai vietos valdžia mūsų nepriima. Atrodo, veš dar toliau. Minima vieta – „Parabel“. Už 160–200 kl. žemiau tai yra 823 kl. į šiaurę nuo Novosibirsko. Būktai ten išskirstys po kolchozus.
Iš 1941 m. tremtinio Jono Tallat Kelpšos dienoraščio
18/7 penktadienis. Keliaujame jau antrą mėnesį, atplaukėme į Ust Bakčiarą. Kalbama, kad plauksime dar apie 100 kl. upe Parbik.
Iš 1941 m. tremtinio Jono Tallat Kelpšos dienoraščio
23/7 trečiadienis. Su dideliu vargu visi labai išvargę ir pritrynę kojas atvykome į Voronychą. Gavome kambariuką su bėgančiu stogu, supuvusiomis grindimis.
Iš 1941 m. tremtinio Jono Tallat Kelpšos dienoraščio
tomskas3a_bgtomskas3a_bg
tomskas3b_bgtomskas3b_bg
tomskas3c_bgtomskas3c_bg
tomskas3d_bgtomskas3d_bg
tomskas3e_bgtomskas3e_bg

Parbigo rajono Voronichos, Kedrovkos, Čiudinovkos, Svetlaja Griva, Novaja Žyznia, Novaja Burka, Vavilovkos, Sredniaja Machovaja, Zavodskoj kaimuose apgyvendintų lietuvių ir lenkų tremtinių šeimų sąrašas. Sudarė 1941 m. tremtinys Jonas Tallat Kelpša.
Iš 1941 m. tremtinio Jono Tallat Kelpšos dienoraščio

Tomsko srityjeTremtiniai

Tomsko srityje

Agota Sabienė su dukra Saule ir sūnumi Romanu. Parbigas, Tomsko sr., 1955 m.
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus

Lietuviai jaunuoliai tremtyje. Dešinėje – Romanas Sabas, viduryje – Saulė Sabaitė. Sredniaja Machovaja, Tomsko sr., 1955 m.
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus

1941 m. tremtinė mokytoja Zofija Dalmotienė. Komarovka, Parbigo r., Tomsko sr., 1951 m. gegužė. „Tavo Mamutė / 1951 m. / gegužės mėn. / Sibiras. Pasižiūrėkite / kokia aš / dabar…“

Laiškas ant beržo tošies, iš Rešotų lagerio siųstas Zofijai Dalmotienei į tremtį Parbigo r., Tomsko sr.

Eugenija Gaspariūnienė su vaikais Irena ir Rimantu tremtyje. Visokij Jaras, Tomsko sr., 1954 m. gegužės 27 d.
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus

Zavodskojės gyvenvietės tremtiniai. Tomsko sr., 1951 m.
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus

Eduardo ir Elenos Juozapaičių šeima. Zavodskojė, Tomsko sr., 1947 m.
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus

Liudijimas (vietoje paso), išduotas 1941 m. tremtinei Marijai Senikienei dėl judėjimo apribojimo ir privalomos registracijos Parbigo rajono komendantūroje. Svetlo Zelionojė, Tomsko sr., 1949 m.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Marija Senikienė – ūkininkė. 1941 m. birželį su sūnumi Alfonsu ištremta į Svetlo Zelionojė, Parbigo r., Tomsko sr. 1947 m. sūnus Alfonsas pabėgo į Lietuvą. Marija Senikienė iš tremties į Lietuvą grįžo 1959 m.

Vyras Juozas Senikas – ūkininkas. Suimtas 1941 06 18. Išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., vėliau – Steplagą, Karagandos sr., Kazachijos SSR. Ypatingojo pasitarimo 1943 01 02 nuteistas 10 metų lagerio. 1943 02 03 lageryje mirė.

Tremtyje gimusios seserys (iš kairės) Aldona ir Janina Žurauskaitės. Krylovka, Parbigo r., Tomsko sr., apie 1955–1956 m.

Mamos sveikinimas dukrai Audrutei septintojo gimtadienio proga. Komarovka, Parbigo r., Tomsko sr., 1944 m.

Tomsko srityjeTremtiniai

Tomsko srityjeNetektys

1941 m. tremtinio Vinco Bielskaus laidotuvės. Novaja Žyznia, Parbigo r., Tomsko sr., 1958 m.

Vincas Bielskus – ūkininkas. 1941 m. birželį su žmona Kunigunda, tėvais Vincu ir Agota ištremtas į Novaja Žyznia, Parbigo r., Tomsko sr. 1946 m. tremtyje mirė mama Agota, 1954 m. – pats Vincas, 1958 m. – tėvas Vincas. Žmona Kunigunda paleista 1957 m. Į Lietuvą grįžo 1962 m.

1941 m. politinio kalinio, tremtinio Prano Traškevičiaus laidotuvės. Parbigo r., Tomsko sr., 1957 m.

Pranas Traškevičius – policininkas. Suimtas 1941 06 14. Išvežtas į Rešotų lagerį, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr. Ypatingojo pasitarimo 1943 01 30 nuteistas 10 metų lagerio. 1950 m. perkeltas į Lugovojaus lagerį, Karagandos sr., Kazachijos SSR. Nuo 1951 m. – tremtis Novosibirsko sr. 1953 m. persikėlė į Zavodskojų, Parbigo r., Tomsko sr., pas 1941 m. ištremtą šeimą. 1957 m. tremtyje mirė. Šeimos nariai į Lietuvą sugrįžo 1957–1958 m.

Našlaičių parvežimas

Vlado Kaikario iš Tomsko srities Parbigo rajono 1946 m. parvežtų vaikų sąrašas.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

meniu_pradzia
Į pradžią
Pasirinkti
altajus_bg
Altajaus krašte
Pasirinkti
meniu_komija
Komijos ASSR
Pasirinkti
meniu_novosibirskas
Novosibirsko srityje
Pasirinkti
meniu_tomskas
Tomsko srityje
meniu_jakutija
Jakutijos ASSR
Pasirinkti

@ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2021